KENYATAAN MEDIA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA)

KENYATAAN MEDIA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA)
<img src="fortunanetworks.com.jpg" alt="KENYATAAN MEDIA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA)">

FORTUNA NETWORKS.COM | KENYATAAN MEDIA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA)Alhamdulillah...
Keputusan yang tepat. Walau dengan rasa bercampur sedih kerana aktiviti beribadat terpaksa dihentikan secara berkumpulan atau berjamaah. untuk sementara waktu.

Semua aktiviti Masjid dan Surau Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Malaysia  dihentikan sementara bermula esok. selama 10 hari.(17 Mac - 26 Mac 2020)

<img src="fortunanetworks.com.jpg" alt="KENYATAAN MEDIA MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (HAL EHWAL AGAMA)">

Related Post

#CoronaVirusCoV-2019: Mengangkat Misteri Virus “Mahkota Baru” Secara Ilmiah 

#CoronaVirusCoV-2019: Mengangkat Misteri Virus “Mahkota Baru” Secara Ilmiah [2]


#Covid19 Kini Telah Menyebar Ke 34 Negara Dan Wilayah Di Seluruh Eropah
#WuhanCoronaVirus "Mungkinkah RRChina Sedang Dalam Proses Membuat Senjata Biologi?"


Admin
Founder https://FortunaNetworks.Com. An Active Blogger Writing Issues Indonesia, Malaysia and The World in General, Journalism, Traveler Author, Blogging Tutorials and Motivational Articles. Can be Addressed on Twitter @helmysyamza

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - https://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Advertiser

google-site-verification=RIAY10mNu9yf2U8NesbKxCynNT6konqcto6UJBlDgQo