POLITICAL CRISIS MALAYSIA [2020]

POLITICAL CRISIS MALAYSIA [2020]
<img src="fortunanetworks.com.jpg" alt="POLITICAL CRISIS MALAYSIA [2020]">

FORTUNA NETWORKS.COM|POLITICAL CRISIS MALAYSIA [2020]


Alhamdulillah & Congratulations, kepada semua Rakyat Malaysia, Anda semua bijak. Berintegriti tinggi, di atas kematangan sepanjang berhadapan dengan krisis politik Negara sepanjang lebih kurang 7 hari yang lepas.

Rakyat Malaysia, Anda telah menunjukkan satu contoh yang perlu diikuti negara lain dalam menangani perbedaan politik; 
'tanpa rusuhan dan kematian'.

Dan, juga memperlihatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia - Yang DiPertuan Agong dan Majelis Raja-Raja amat penting dalam menjaga kestabilan Negara.
Terima kasih,Tuanku.
Daulat Tuanku 🙏🏼

    
READ MORE

PH Government Collapses
TOLAK DAP@PH 2.0 #Bubarparlimen

CHRONOLOGY POLITICAL CRISIS MALAYSIA [2020]

a. Akhirnya, Krisis keperlembagaan ("Constitutional Crisis") - dalam lantikan PM(Prime Minister) ke-8 - selesai pada hari ini [1,Mac2020]
b. Keputusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dalam isu lantikan ini tidak boleh dicabar di Mahkamah kerana ianya;
(i) di bawah kuasa budibicara Tuanku yang tidak perlu mengikuti nasihat oleh mana-mana pihak - lihat Artikel 40(1) dan 40(2), Perlembagaan Persekutuan;
(ii) Kaedah penentuan oleh Tuanku mengenai isu "sokongan majoriti" adalah kuasa prerogatif Tuanku yg mana adalah "non-justiciable" (tidak boleh dicampurtangan oleh Mahkamah) - lihat kes Council, Civil Service Unions and Minister of the Civil Service [1984] All ER 956 & kes Dato Dr Zambry vs Dato' Seri Nizar [2009]5 CLJ 265 ("Kes Negeri Perak")
c. Krisis yang melanda Negara sejak beberapa hari yang lalu mempunyai isu Undang-Undang yang sama dengan Kes Negeri Perak dan juga krisis yang melanda Negara United Kingdom(Britain) selepas kejatuhan kerajaan Parti Buruh Ramsay MacDonald dalam tahun 1931.

d. Krisis seperti ini memerlukan:
(i) Raja yang matang & bijaksana: "In this, the maturity and wisdom of the ruler is incumbent" - lihat para 232, kes Perak [2009] 5 CLJ 265 dan,
(ii) Raja yang memastikan keamanan terjaga: "One of the most critical executive powers of the ruler is his constitutional duty to maintain peace and order for the public good" - lihat para 226, Kes Perak [2009] 5 CLJ 265.
e. YDPA (Yang DiPertuan Agong) telahpun menyelesaikan kes ini dengan matang bijaksana kerana:
(i) Negara kekal aman;
(ii) PM Ke-8 dilantik melalui proses yang teliti oleh Tuanku yang telah membuat pelbagai penilaian ke atas Ahli-ahli Parlimen dengan berjumpa dengan mereka dan wakil-wakil parti-parti yang berkenaan.
f. Pemenang sebenar krisis ini adalah Tuanku YDPA (bukannya ahli-ahli politik) yang telah memenangi hati rakyat dengan pendekatan yang telah diambil oleh Tuanku. Krisis ini menunjukkan kepentingan institusi Raja-raja Melayu di Negara ini yang mesti kita pertahankan.
Allahu Akhbar.
Terima kasih, Tuanku.
Admin
Founder https://FortunaNetworks.Com. An Active Blogger Writing Issues Indonesia, Malaysia and The World in General, Journalism, Traveler Author, Blogging Tutorials and Motivational Articles. Can be Addressed on Twitter @helmysyamza

Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - https://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


Advertiser