Loading Adstriton.com

Copyright


Seluruh materi-kandungan makalah / artikel / berita (teks, foto, video, logo) yang terdapat dalam seluruh web-site http://www.fortunanetworks.com. bebas dimanfaatkan oleh individu untuk keperluan rujukan/referensi dan non-komersil.

Bagi siapa saja yang bermaksud memanfaatkan materi http://www.fortunanetworks.com. dengan cara memproduksi ulang, mengutip, menyadur,meng-copy, memperbanyak dan/atau menyebarluaskan sebahagian atau keseluruhan dari isi materi tersebut, diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Pemanfaatan materi untuk keperluan pendidikan, penelitian, kajian non-komersial dan konsumsi individu seperti mailing-list, blog dan forum komuniti, tidak harus mendapatkan izin dari http://fortunamedia.blogspot.com/. Namun, disarankan untuk menyampaikan pemberitahuan guna menghindari penyalahgunaan materi terkait.
  2. Pemanfaatan materi selain hal di atas harus mendapatkan izin dari admin http://www.fortunanetworks.com/
  3. Pemanfaatan materi wajib mencantumkan sekurang-kurangnya kata-kata  “sebagai fortunanetworks.com." sumbernya.
  4. Pemanfaatan materi   “http://www.fortunanetworks.com. yang tidak mengendahkan hal tersebut di atas dapat dikenakan teguran hingga tuntutan Hukum atas dasar pelanggaran ‘Hak Cipta’.

    Dan kepada sesiapa yang ingin berkongsi sebarang info-artikel atau cerita yang menarik boleh email terus karya Anda ke email kami: fortunamediacyber@
    gmail.com

Sign out