thumbnail

𝐓𝐄𝐑𝐉𝐄𝐌𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐔𝐇 𝐊𝐄𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐆𝐔𝐀𝐌𝐁𝐄𝐋𝐀 𝐃𝐒 𝐍𝐀𝐉𝐈𝐁, 𝐓𝐒 𝐒𝐇𝐀𝐅𝐄𝐄 𝐃𝐈 𝐌𝐀𝐇𝐊𝐀𝐌𝐀𝐇 [𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐏𝐓𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟏𝟗]

TERJEMAHAN PENUH KENYATAAN PEGUAMBELA  Dato' Sri   Haji   Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak ,  Tan Sri Dato' Sri Dr. Muham...
Sign out